Prof. Dr. DENİZ UMUT ERHAN

Prof. Dr. DENİZ UMUT ERHAN

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

Lisans:  İşletme, Gazi Üniversitesi, 1995

Y.Lisans: Muhasebe, Anadolu Üniversitesi, 1999

Doktora: Muhasebe, Anadolu Üniversitesi, 2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı Tez Danışmanı:

“Yönetsel Karar Almada Muhasebe Bilgilerinin Önemi ve İşlevi Tusaş Motor Sanayi A.Ş. Uygulama” Danışman: Prof. Dr. Özgül Cemalcılar

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı Danışmanı:

“Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi Değerlemesi Muhasebeleştirilmesi: Bir Teknoloji Şirketi Uygulaması” Danışman: Prof. Dr. Nurten Erdoğan

 

Görevler:

-Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 1996 - 2001

-Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2001 -2009

-Yrd. Doç.Dr, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2009 - 2014

-Doçent, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2014 - 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı’nın Mali Analizi ve Emekli İkramiyesi (Toptan Ödeme) 

ve/veya  İkinci Emekliliğin Aktüeryal Açıdan İncelenmesi (2003)

 

İdari Görevler:

- Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012 – devam ediyor.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

- Muhasebe İlkeleri

- Muhasebe Hukuku

- Banka Muhasebesi

- Yönetim Muhasebesi

- Finansal Tablolar Analizi 

 

Hizmet İçi Eğitimler

- Bağımsız Denetçilik Eğitimleri

- Finansal Tablolar Analizi

- Muhasebe Standartları Eğitimi BDDK TMSK KGK

- Devlet Muhasebesi Sayıştay

- Finansal Muhasebe Rekabet Kurumu

- Banka Muhasebesi Vakıfbank

Kitaplar


 • Erhan DU. Muhasebe Denetiminde Etik. Ankara: Gazi; 2019
   
 • Erhan DU, Akdoğan MU. GENERAL OUTLOOK on FINANCIAL STRUCTURE and CAPITAL ADEQUACY of ISE-30 COMPANIES during ECONOMIC CRISIS (2008-2009)). In:Nermin Özgülbaş Ali Serhan Koyuncugil editors. Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views. USA: IGI; 2012. p.1-305.
   
 • Erhan DU. Deniz Umut Erhan editors. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının Vergi Uygulamalarıyla Karşılaştırılması ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarındaki Uygulamanın Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi; 2012
   
 • Akdoğan N, Aktaş R, Deran A, Erhan DU, Acar V. Sektörel Muhaserbe Banka Muhasebesi. In:Prof. Dr. Nalan Akdoğan editors. Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi; 2011. p.3-60.
   

Makaleler


 • Erhan DU. Analitik Prosedürler Standardı (BDS 520) Kapsamında İş Zekâsı Modellerinin Tasarlanması ve Denetim Sürecinde Kullanılması. Muhasebe Bilim Dünyası, 2019; 21(1):67-88. ( EBSCO )
   
 • Vural A, Erhan DU. Girişimcilik Finansmanında Yeni Bir Model: Kitle Fonlaması? İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019; 11(1):88-100. ( EBSCO )
   
 • Erhan DU. Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları ve Bist 100de Yer Alan Firmalarda Raporlanan Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Değerlendirilmesi. Muhasebe ve denetime Bakış, 2019; 57(19):37-60. ( EBSCO )
   
 • Erhan DU. Yeni Türk Ticaret Kanunu Ortamında Elektronik raporlama Tekniklerinin Finansal Raporlama ve Denetime Katkısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2012; 14(3):157-176. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )
   
 • Erhan DU. Oran Analizi Yöntemi ile Stratejik Yönetimin Yapılandırılması: KOBİ TFRS?ye Geçiş Sürecinde Bir Vak?a Analizi. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 4(38):41-56. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )
   
 • Erhan DU. Kâr Maksimizasyonu Açısından Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Ekonomik Analiz İhtiyaci. Denetime Bakış Dergisi, 2012; 1(36):109-125. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )
   
 • Erhan DU. BDDK Tebliği Çerçevesinde ?Bilgi Sistemleri Denetimi? Kavramının İrdelenmesi Ve Güncel Gelişmele. Denetime Bakış Dergisi, 2009; 1(27):91-110.
   
 • Erhan DU. İnsan Kaynakları Değerinin Ölçülmesi ve Bir Sanayi Kuruluşunun 2002-2007 Yılları Arasındaki İnsan Kaynakları Değeri ve Borsa Değerinin Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2008; 10(4):67-80.
   

Bildiriler


 • Erhan DU. Erhan D.U., 4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı, ?Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları? başlıklı sunum, 04-06 Ocak 2019 Kızılcahamam-Ankara. 4. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı: Kızılcahamam; 04/01/2019 - 07/01/2019
   
 • Erhan DU, Kiziltan B, Vural A. Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Bankaların. 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ: ANKARA; 03/05/2018 - 05/05/2018
   
 • Marşap B, Yanik S, Erhan DU. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN IFRS, FASB VE BOBİ FRS KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi: ERZURUM; 13/12/2017 - 17/12/2017
   
 • Halici A, Erhan DU. INTERACTION of INDEPENDENT AUDIT REPORTS and MANAGEMENT PERFORMANCE. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017
   
 • Erhan DU. THE ISSUES TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION IN INDEPENDENT AUDIT OF PROFIT AND LOSS STATEMENT AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS FOR THE PUBLIC INTEREST ENTITIES AND THE OTHERS. 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING: ARNAVUTLUK; 11/10/2017 - 14/10/2017
   
 • Halıcı A, Erhan DU. Structring Strategic Management With Ratio Analysis Method: A Case Study In The Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013
   
 • Halıcı A, Erhan DU. Structring Strategic Management with Ratio Analysis Method; A Case Study in the Transition to SME TFRS Process. 9th International Stratejic Management COnference: Letonya Riga; 27/06/2013 - 28/06/2013
   
 • Kırkbeşoğlu E, Erhan DU. The Structure of Strategic Networks in Professionalization Process of Occupations. The 8th International Strategic Management Conference: Barselona, İspanya; 21/06/2012 - 23/06/2012
   
 • Erhan DU, Güngörmüş G, Özbingöl A. Web Tabanlı Öğretim Yöntemi ile Geleneksel Öğretim Yöntemi Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008
   
 • Erhan DU, Beker C. Adoption of IFRS in the Globalisation Era and the Turkish Experience. ECAS Conference 2007: Glasgow; 18/07/2007 - 20/07/2007

Verdiği Eğitimler